ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Στα πλαίσια της προληπτικής οδοντιατρικής  ανήκει και η πρόληψη του καρκίνου του στόματος. Και εδώ η πρόληψη χωρίζεται σε πρωτογενή (περιορισμός παραγόντων πρόσκλησης) και  δευτερογενή. Δευτερογενής πρόληψη ορίζεται η πρώιμη ή έγκαιρη διάγνωση. Με την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία  οι πιθανότητες πενταετούς επιβίωσης κυμαίνονται 70-90%, ενώ μειώνονται δραματικά 15-20% , όταν βραδύνει η διάγνωση λόγω

Read more