Προσθετική είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής που ασχολείται με την αποκατάσταση απολεσθέντων τμημάτων του δοντιού, ελλειπόντων δοντιών και των παρακείμενων ιστών τους χρησιμοποιώντας τεχνικές ακίνητες, κινητές και επιεμφυτευματικές. Στις ακίνητες αποκαταστάσεις ανήκουν οι στεφάνες ολικής κάλυψης (μεταλλοπορσελάνης ή ολοκεραμικές, μονήρης ή μέρη γέφυρας), οι όψεις πορσελάνης ή ρητίνης, τα επένθετα πορσελάνης ή ρητίνης. Στις κινητές αποκαταστάσεις ανήκουν οι μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες. Τα εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακίνητες και κινητές αποκαταστάσεις.