Ενδοδοντική θεραπεία είναι η διαδικασία αφαίρεσης των ιστών από τον πολφικό θάλαμο και τους ριζικούς σωλήνες των δοντιών. Σαν στόχο έχει την διατήρηση του δοντιού στο φραγμό καθιστώντας το ασυμπτωματικό και λειτουργικό. Στη σύγχρονη οδοντιατρική η θεραπεία αυτή είναι ανώδυνη, γρήγορη, με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, σημαντικός παράγοντας διατήρησης της επιτυχία της, είναι η αποκατάσταση του δοντιού σε σύντομο χρονικό διάστημα.