Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την επανάσταση της επανορθωτικής οδοντιατρικής δίνοντας λύση στην αποκατάσταση είτε ενός απολεσθέντος δοντιού με ακίνητη αποκατάσταση χωρίς να τροχιστούν τα παρακείμενα φυσικά δόντια είτε περισσοτέρων απολεσθέντων δοντιών λειτουργώντας ως στηρίγματα ακίνητων αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων χωρίς να καταφύγουμε σε κινητές αποκαταστάσεις. Αλλά ακόμα και στην κινητή προσθετική αποκατάσταση έρχονται ως λύση προσφέροντας αύξηση της σταθερότητας. Η συνεχιζόμενη ερευνά και η ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών έχει ως αποτέλεσμα τα οδοντικά εμφυτεύματα να απευθύνονται σε μεγαλύτερο εύρος ασθενών μειώνοντας συνεχώς τους περιορισμούς στη τοποθέτηση τους και την παραμονή τους στο στόμα λειτουργικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.